Tidskriftsartiklar och internetresurser

Medicin

PubMed
Den största internationella medicinska och biomedicinska databasen

Svensk MeSH
Översättning till/från svenska av den amerikanska MeSH-terminologin

Entrez
En mängd sökverktyg för biokemi, molekylärbiologi, genetik, mm, mm

SveMed+
Databas från Karolinska Institutet med referenser till skandinaviska artiklar inom det medicinska området, innehåller även patientinformation och icke kliniska aspekter av hälso- och sjukvård. Täcker litteraturen 1977- 2019.

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd 
Information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd.

Kunskapsguiden
Från Socialstyrelsen för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg

Folkhälsomyndigheten
​Myndighet med uppdrag att utveckla och stödja samhällets hälsofrämjande

Evidensbaserad medicin

CRD Database
Söktjänst från University of York som innehåller översiktsartiklar, utvärderingsprojekt och sammanfattningar om organiasation, sjukvårdsteknologi och ekonomiska utvärderingar.

Publikationer / SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) är en statlig myndighet som utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder.

PubMed Health
Sammanfattningar och fulltexter av ett urval systematiska översiktsartiklar.

TRIP database
Samsöker flera databaser och resurser

Medicinhistoria

Medicinhistoriska databasen
Innehåller inspektörsberättelser, protokoll från hälsovårdsnämnder och Medicinalstyrelsen, årsberättelser från lasarett och hospital, från Överinspektören för sinnessjukvården och provinsialläkare och obduktionsrapporter, för åren 1814–1916.

Svensk Medicinalhistorisk bibliografi
Innehåller referenser till artiklar, utredningar, betänkanden m.m inom området svenskt medicinalväsen, åren 1663-1967.

Arbetsterapi

OT Seeker
Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence. Sammanfattningar av evidensbaserade, systematiska översiktsartiklar inom arbetsterapi.

Rehabdata
REHABDATA från the National Rehabilitation Information Center/USA - litteraturdatabas som täcker handikapp och rehabilitering sedan 1956- .

Sjukgymnastik

PEDro
The Physiotheraphy Evidence Database. Sjukgymnastik, evidensbaserad, systematiska översikter.

Toxikologi

TOXNET
National library of medicine har samlad information om toxikologi.