Tidskriftsartiklar och internetresurser

Beteendevetenskap och genusvetenskap

ERIC Education resources information centre - Databas med referenser till artiklar, rapporter och böcker inom pedagogik och psykologi.

Cogprints Arkiv för elektroniskt publicerad forskning inom ämnena psykologi, neurovetenskap, lingvistik, filosofi och biologi.

Kunskapsguiden - Webbplats med samlade resurser inom hälsa, sjukvård och omsorg från bl a Socialstyrelsen.

KVINNSAM - KVINNSAM (kvinno-, mans- och genusforskning) är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med svenska och utländska genusvetenskapliga referenser ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd:

  • monografier och samlingsverk
  • bidrag i samlingsverk
  • artiklar i tidskrifter och årsböcker
  • uppsatser

Juridiska fulltextsamlingar

Dokument (Riksdagen) - Bl a riksdagstryck, förarbeten och alla svenska lagar och förordningar

Lagrummet - LAGRUMMET är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter.

Domstolsväsendets Rättsinformation - Kortfattade uppgifter om vägledande avgöranden från följande överinstanser: Högsta domstolen, Regeringsrätten, sex hovrätter, fyra kammarrätter, Arbetsdomstolen, Marknads-domstolen, Patentbesvärsrätten, Rättshjälpsnämnden och Domstolsverket.

EUR-Lex - Europeiska unionens lagstiftning fritt tillgänglig på de 23 officiella språken. Databasen omfattar Europeiska unionens officiella tidning (EUT), fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.

Curia - Europeiska unionens domstol.