Biblioteksservice ute i samhället

Universitetsbibliotek för allmänheten

Universitets- och högskolebiblioteken i Sverige skriver oftast sådana avtal med leverantörer att vem som helst får besöka biblioteket och använda de elektroniska resurserna på bibliotekets datorer. På Linköpings universitetsbibliotek så kan du efter studietiden skaffa ett lånekort och därmed få tillgång till biblioteket igen. Du har inte tillgång till alla databaser hemifrån, men du kan använda dem på bibliotekets datorer.

Här kan du ansöka om ett lånekort

Företagsbibliotek

Många större företag har egna bibliotek med full service vad avser tillgång till informationsresurser och fjärrlån. Hör med din arbetsgivare om vilka biblioteksresurser du har tillgång till.

Regioner

Anställda vid regioner såsom Region Östergötland har tillgång till flera medicinska databaser och elektroniska tidskrifter via EIRA  (Effective Information Retrieval and Acquisition). Resurserna är fritt tillgängliga via regionens datorer.

För åtkomst hemifrån krävs lösenord - kontakta din region för mer information.

Kommunens bibliotek

På stadsbiblioteken och dess filialer i Sverige kan du förutom att låna böcker, film, kartor m.m. även låna en dator och skriva ut papper.

I Östergötland så samlas dessa bibliotek under paraplyet Götabiblioteken och på deras hemsida kan du läsa mer om deras verksamhet.

Här kan du läsa mer om Götabibliotekens verksamhet

 

Bibliotekskataloger

Svenska bibliotekskataloger

Libris - svensk samkatalog för forsknings-, högskole- och universitetsbibliotek. Även en del folkbibliotek deltar.

Utländska bibliotekskataloger

British library catalogue

Library of congress catalog

WorldCat