Tidskriftsartiklar och internetresurser

Fysik

American Institute of Physics (Scitation)
Institute of physics

Kemi

ChemSpider Fri webbresurs inom kemi från Royal Society of Chemistry. Indexerar kemiska strukturer med tillhörande information och täcker alla kemiska inriktningar. Erbjuder text- och struktursökning.

PubChem 

Miljö

De olika forskningsinstituten publicerar sina resultat i fulltext. Här finns ett urval fulltextproducenter ämnesguiden Miljövetenskap.

Samlingar av länkar finns via ämnesguiden Miljövetenskap.

Energiteknik

DOE Information bridge - Rapporter från U.S. Department of Energy

Kvalitetsteknik

European Organization for Quality
The Juran Institute

Transporter, logistik

Portalen för Transportforskning - Informationstjänst inom transportområdet från Bibliotek och informationscenter (BIC) vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).
TRID Online - The Transportation Research Information Services (TRIS) och OECD's Joint Transport Research Centre’s International Transport Research Documentation (ITRD) databaser över transportlitteratur . Den produceras av Transportation Research Board (TRB) vid National Academies of Sciences i USA

Standardisering

ISO Online - Katalog över internationella standarder. OBS! Det är fritt att använda katalogen men själva standarderna måste köpas.
SIS Standardiseringen i Sverige  - Katalog över svenska standarder. OBS! Det är fritt att använda katalogen men själva standarderna måste köpas.

Preprints

Preprints är preliminära rapporter som ännu inte har genomgått peer review. De bör inte betraktas som färdiga och slutgiltiga och bör t.ex. inte användas i klinisk praxis eller omnämnas i media som granskad och värderad information.

arxiv.org - arXiv är ett elektroniskt arkiv med preprints inom områdena fysik, matematik, icke-linjär vetenskap, datavetenskap, kvantitativ biologi och statistik.

biorxiv.org - BioRxiv är ett fritt tillgängligt arkiv för opublicerade manuskript (preprints) inom life science.

chemrxiv.org - ChemRxiv är ett fritt tillgängligt arkiv för opublicerade manuskript (preprints) inom kemi och relaterade ämnen.