Förlag

Många förlag gör sitt material fritt sökbart på nätet (dock med varierande täckning bakåt i tiden). Artiklarnas fulltext kräver ofta prenumerationer. Bibliotek kan i regel göra fjärrlån på enstaka artiklar. Man kan också betala dem styckevis, t ex med kreditkort, direkt från förlagen.

Elseviers artikelarkiv kallas Science Direct

Springers artikelarkiv kallas SpringerLink.

SAGE artikelarkiv kallas SAGE Open

Wileys artikelarkiv kallas Wiley Online Library.

 

Open access

Open Access betyder att författare och organisationer gör sina verk kostnadsfritt tillgängliga för alla med en internetuppkoppling. Med Open Access kan man läsa, ladda ned, kopiera, distribuera, skriva ut, söka och citera versioner av fulltexter utan finansiella eller tekniska hinder. Vid användandet måste man dock som vanligt följa upphovsrättslig lagstiftning.

Söker man i databaser kan man i de flesta fall följa den länk som ges. Är tillgången till artikeln säkrad via Open Access kan man nå fulltexten utan lösenord, IP-spärrar, etc.

En förteckning över tidskrifter som följer Open Access-principer är DOAJ, sammanställd av Lunds universitet. Söka i dessa tidskrifter kan man från sidan DOAJ Find articles

De flesta kommersiella förlag tillåter Open Access med vissa begränsningar. Ett vanligt sätt är att man tillåter parallellpublicering, det vill säga att författarna får göra sin verk fritt tillgängliga, under vissa villkor, parallellt med en traditionell publicering i en tidskrift. Förlagens villkor kan man läsa om i databasen Sherpa Romeo.

Parallellpublicerade verk hittar man i de vanliga databaserna, men också i olika arkiv. Se följande sammanställningar för några tips, Ranking web of world repositories och Open DOAR. Tjänsten innehåller både ämnesspecifika arkiv och institutionella arkiv. För svenskt material kan man med fördel söka i DiVA, Digitalt vetenskapligt arkiv.

Några exempel på offentligt tryck

Många myndigheter och intresseorganisationer har en mängd material på sina webbplatser. Några exempel:

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har på sidan Publikationer mycket material tillgängligt i fulltext

Socialstyrelsens hemsida finns ingångar till statistik, författningstexter, riktlinjer, diagnoskoder, fulltextpublikationer mm

Rapporter i fulltext från FORTE Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

E-bokssamlingar

NCBI Bookshelf - Några böcker i fulltext från National library of Medicine.

National Academies Press - Böcker och rapporter inom många ämnesområden.

Allmänna resurser

WorldWideScience

WorldWideScience är en fritt sökbar databas med innehåll från nationella och internationella databaser, arkiv och portaler.

Google Books Search

Google har genom samarbete med förlag och stora bibliotek skannat in en stor mängd böcker. Vissa titlar är tillgängliga i sin helhet, andra är tillgängliga i delar. Sök i Google Books nedan!

Google Book Search

Google scholar

Google Scholar Search