Tidskrifter och databaser

Google scholar

Google Scholar Search

Förlag

Förlag

Många förlag gör sitt material fritt sökbart på nätet (dock med varierande täckning bakåt i tiden). Artiklarnas fulltext kräver ofta prenumerationer. Bibliotek kan i regel göra fjärrlån på enstaka artiklar. Man kan också betala dem styckevis, t ex med kreditkort, direkt från förlagen.

Elseviers artikelarkiv kallas Science Direct

Springers artikelarkiv kallas SpringerLink.

SAGE artikelarkiv kallas SAGE Open

Wileys artikelarkiv kallas Wiley Online Library.

Open access

Open access betyder att författare och organisationer gör sina verk kostnadsfritt tillgängliga för alla med en internetuppkoppling. Med open access kan man läsa, ladda ned, kopiera, distribuera, skriva ut, söka och citera versioner av fulltexter utan finansiella eller tekniska hinder. Vid användandet måste man dock som vanligt följa upphovsrättslig lagstiftning.

Söker man i databaser kan man i de flesta fall följa den länk som ges. Är tillgången till artikeln säkrad via Open access kan man nå fulltexten utan lösenord, IP-spärrar, etc.

En förteckning över tidskrifter som följer Open access-principer är DOAJ, sammanställd av Lunds universitet. Söka i dessa tidskrifter kan man från sidan DOAJ Find articles

De flesta kommersiella förlag tillåter Open access med vissa begränsningar. Ett vanligt sätt är att man tillåter parallellpublicering, det vill säga att författarna får göra sin verk fritt tillgängliga, under vissa villkor, parallellt med en traditionell publicering i en tidskrift. Förlagens villkor kan man läsa om i databasen Sherpa Romeo.

Parallellpublicerade verk hittar man i de vanliga databaserna, men också i olika arkiv. Se följande sammanställningar för några tips, Ranking web of world repositories och Open DOAR. Tjänsten innehåller både ämnesspecifika arkiv och institutionella arkiv. För svenskt material kan man med fördel söka i DiVA, Digitalt vetenskapligt arkiv.

Allmänna resurser

WorldWideScience

WorldWideScience är en fritt sökbar databas med innehåll från nationella och internationella databaser, arkiv och portaler.

"WorldWideScience.org is a global science gateway comprised of national and international scientific databases and portals. WorldWideScience.org accelerates scientific discovery and progress by providing one-stop searching of databases from around the world [...] Multilingual WorldWideScience.org provides real-time searching and translation of globally-dispersed multilingual scientific literature.

The WorldWideScience Alliance, a multilateral partnership, consists of participating member countries and provides the governance structure for WorldWideScience.org.

On behalf of the WorldWideScience Alliance, WorldWideScience.org was developed and is maintained by the Office of Scientific and Technical Information (OSTI), an element of the Office of Science within the U.S. Department of Energy."