Allmänt om patent

I Sverige finns myndigheten Patent- och registreringsverket. På deras sidor kan man läsa mer om patent, varumärkes- och designskydd. Patent definierar dom så här:

"Ett patent är ensamrätten att utnyttja en uppfinning, det vill säga en teknisk lösning på ett problem. Det innebär att ingen annan får använda uppfinningen yrkesmässigt genom att till exempel tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan patenthavarens tillstånd."

PRV, 2013

Några exempel på patentdatabaser

Espacenet - innehåller offentliga patent och patentansökningar från hela världen och är fritt tillgänglig på Internet.

Svensk patentdatabas - innehåller svenska patent och offentliga patentansökningar samt EPO-patent som omfattar Sverige. Databasen är fritt tillgänglig på internet och innehåller de uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv från 1885 och framåt. Databasen uppdateras varje natt.

 

Varumärken och design

Varumärkesskydd

"Ett varumärke är ett kännetecken som du använder för att skilja dina varor eller tjänster från andras eller för att framhäva den egna varan eller tjänsten. Ett bra varumärke gör att varan eller tjänsten utmärker sig bland andra." (PRV, 2013)

Läs mer om varumärkesskydd på PRV:s sidor!

Designskydd

"Med design menar vi en produkts utseende. När vi talar om ett designskydd är det alltså frågan om ett rent form- eller utseendeskydd för en produkt. Andra ord som också används när man beskriver området är formgivning och mönster." (PRV, 2013)

Läs mer om designskydd på PRV:s sidor!