Svensk statistik

Statistiska centralbyrån (SCB) har ett nationellt ansvar för sektorsövergripande statistik i Sverige. Därutöver finns det många andra myndigheter som publicerar statistik inom sina ämnesområden.

Det kan därför vara smart att tänka över vad det är för information ni är ute efter och söka direkt hos den myndighet som ansvarar för området.

Exempel: