Varför vetenskapliga artiklar?

Vetenskapliga artiklar är en viktig informationskälla inom medicin och vård. Det är så den nyaste forskningen publiceras. De är vanligen skrivna på engelska och ofta väldigt specifikt inriktade och smala.

Vad är en vetenskaplig artikel?

Vetenskapliga artiklar finns i vetenskapliga tidskrifter, som skiljer sig från populärvetenskapliga tidskrifter på flera sätt. Se Film från Linnéuniversitets universitetsbibliotek.

Vetenskapliga artiklar granskas av andra forskare inom samma ämnesområde innan en artikeln får publiceras i en tidskrift. Detta kallas för peer review (ett annat ord för detta är referee-granskning). I Ulrich kan du söka fram en tidskriftstitel och se om den är "refereed". Länk till Ulrich

Typer av artiklar

Olika sorters vetenskapliga artiklar finns. Vanligast är översiktsartiklar (review) och originalartiklar. Lär dig mer om vetenskapliga artiklar via   Värdera information: vad är en vetenskaplig artikel (från Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket).

Var kan jag söka efter vetenskapliga artiklar?

Du kan söka i t.ex. bibliotekets söktjänst Unisearch, eller olika databaser som PubMed eller Google scholar för att hitta vetenskapliga artiklar inom ett ämnesområde.