För att få ett användbart sökresultat behöver du bra sökord. Svenska sökord fungerar när du söker böcker, men för att söka vetenskapliga artiklar är det oftast engelska som gäller.

Det kan vara bra att göra en inventering av möjliga sökord. Ibland kanske andra ord dyker upp vid sökningen som du kan fylla på med. Ett exempel nedan:

Exempel: ensamkommande flyktingbarn

Exempel: Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn 

Inventering av ord

ensamkommande flyktingar barn psykisk ohälsa
unaccompanied refugee, refugees child, children mental health
abandoned

asylum seeker, asylum seeking,

asylum seeking

minor, minors

eller mer specifikt?

depression, anxiety, self injury...

 

Sökstrategi i databas

För att hitta vetenskapliga artiklar behöver du ofta specificera din fråga för att inte drunkna i träffar. Lägg till fler eller mer specifika ord för att få ett bättre sökresultat. 

I det här fallet ger sökordet depression färre träffar än sökorden mental health. Vill jag hitta artiklar ur ett svenskt perspektiv kan jag pröva att lägga till Sweden. 

Här är ett exempel från Unisearch:

 

 

Ordböcker