IPL1: Ämnesguide

I den här guiden finns stöd från biblioteket om informationshantering för dig som läser kursen "Professionalism inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst” (IPL1) vid Medicinska fakulteten.

Förutom kurslitteraturen finns mängder av böcker (tryckta och elektroniska), uppslagsverk och artiklar till ert förfogande via biblioteket.  Du får i guiden också tips rörande hur du kan hitta fakta, rapporter och statistik om olika samhällsgrupper.

Oavsett  vilka källor du använder är det nödvändigt att tänka källkritiskt. Lite tips om källkritik hittar du här i guiden hur du kan tänka när det gäller olika sorters källor.

I de  individuella basgruppsunderlagen och wiki ska tydliga referenser anges. Behöver du veta mer om det, klicka in dig på sidan om att skriva referenser.

HJÄLP!

Har ni kört fast? Då kanske biblioteket kan vara till hjälp.

I första hand: besök biblioteket

Kom och fråga oss på biblioteken så gör vi ett försök tillsammans.

PS. Ta gärna med studiehandledningen eller liknande information och stäm av med basgruppen vad ni behöver hjälp med.
 

I andra hand: e-post

Ni kan också e-posta oss som är kontaktbibliotekarier för Medicinska fakulteten.
Vi försöker då hjälpa er vidare i ert sökande, snarare än att leverera färdiga svar. Svar kan dröja några arbetsdagar via denna e-postadress. Har ni mer bråttom, chatta eller skicka e-post här till bibliotekets allmänna frågetjänst istället.