I den här guiden finns stöd från biblioteket om informationshantering för dig som läser kursen "Professionalism inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst” (IPL1) vid Medicinska fakulteten.

Förutom kurslitteraturen finns mängder av böcker (tryckta och elektroniska), uppslagsverk och artiklar till ert förfogande via biblioteket.  Du får i guiden också tips rörande hur du kan hitta fakta, rapporter och statistik om olika samhällsgrupper.

Oavsett  vilka källor du använder är det nödvändigt att tänka källkritiskt. Lite tips om källkritik hittar du här i guiden hur du kan tänka när det gäller olika sorters källor.

I de  individuella basgruppsunderlagen och wiki ska tydliga referenser anges. Behöver du veta mer om det, klicka in dig på sidan om att skriva referenser.

HJÄLP!

Har ni kört fast? Då kanske biblioteket kan vara till hjälp.

Kom och fråga oss på Campus Norrköpings bibliotek eller Medicinska biblioteket så gör vi ett försök tillsammans.

PS. Ta gärna med studiehandledningen eller liknande information och stäm av med basgruppen vad ni behöver hjälp med.
 

Eller e-posta oss via biblioteket@liu.se