Varför källkritik?

Oavsett vilken typ av källa du använder (webbsida, bok, artikel, videoklipp, statistik) måste du tänka kritiskt. Många faktorer kan vara relevanta att fundera över, som:

  • Målgrupp?
  • Syfte?
  • Författare?
  • Förlag?
  • När är källan publicerad?
  • Med mera...

För några tips, läs mer nedan: