Hur hittar vi information om olika samhällsgrupper?

Under kursen ska ni arbeta med en samhällsgrupp med risk för ohälsa i basgruppen. För att hitta information om er samhällsgrupp kan ni söka på många olika sätt, t.ex. via Google eller bibliotekets sökfunktion Unisearch.

Ibland räcker inte dessa vägar. Då kan ni försöka så här:

  • Sök statistik direkt på olika svenska myndigheters webbplatser
  • Sök rapporter direkt på olika myndigheters och intresseorganisationers webbplatser
  • Sök rapporter, uppsatser och artiklar skrivna av forskare och studenter vid svenska universitet via Swepub
  • Sök vetenskapliga artiklar för fördjupning och undersökningar rörande olika samhällsgrupper. Sökning sker lättast på engelska.

Oavsett källa, glöm inte att tänka källkritiskt!

Tips!

Kolla in Kunskapsguiden, en nationell plattform från bland andra Socialstyrelsen. Här finns teman som evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa, äldre, missbruk och beroende, barn och unga samt funktionshinder för personal inom hälsa, vård och omsorg.