Varför böcker/e-böcker?

En bok i tryckt eller  elektronisk form kan vara en bra utgångspunkt när du börjar fördjupa dig inom ett ämnesområde. I böcker hittar du sammanfattat vetande om olika ämnesområden, ofta skrivna av experter inom ämnet.

Hur kan jag tänka källkritiskt kring en bok?

Precis som med internetkällor är det bra att vara en kritisk läsare. Vem är författaren? Vad är det för ett förlag? Vem är bokens målgrupp? När är boken utgiven?

Resurslitteratur

Till kursen finns en lista över resurslitteratur som kan vara till bra hjälp för att hitta information om de ämnen kursen berör. Listan finns via Lisam. All resurslitteratur finns tillgänglig via biblioteket, i begränsad omfattning. 

Hur hittar jag böcker/e-böcker via biblioteket?

Sök i bibliotekets sökfunktion nedan för att se vilka böcker som finns och för att eventuellt reservera dem. Avgränsa gärna till "Böcker på LiU:s bibliotek".

När du söker böcker kan du ibland behöva söka brett. Om du vill hitta en bok som berör till exempel etiska resonemangsmodeller kanske du får söka på breda ord som etik eller medicinsk etik. I boken får du sedan bläddra och se om du kan hitta något relevant kapitel som berör ditt ämne.

Sök information