Det offentliga Sverige

Myndigheter/Organisationer/Nämnder

Bokföringsnämnden - här finns bl.a. BFNs allmänna råd i fulltext.
Datainspektionen
Konkurrensverket - bl.a. info om regelverken kring konkurrens och offentlig upphandling
Skatteverket - Rättsinformation

Relevanta böcker

Cover ArtSveriges statskalender
Med info om myndigheter, befattningshavare i stat, län, landsting, kommuner och myndigheter samt om domare och åklagare m.m.

Samhällsguiden 2019
Samhällsguiden är en unik handbok över vårt svenska samhälle. Här kan du på ett enkelt sätt hitta vilka regler som gäller i olika situationer i livet, från vaggan till graven.
Den innehåller en omfattande adressförteckning över myndigheter och organisationer.