Doktrin - juridisk litteratur

Databaser för att hitta artiklar
Info om några svenska juridiska tidskrifter

Enskilda tidskrifter: Sök via tidskriftslistan!

Kommentarerna till lagstiftningen paragraf för paragraf återfinnes i det Blå Biblioteket och det Gula Biblioteket. Respektive titel hittas i LIBRIS alt. JUNO.

Publikationer i fulltext från olika myndigheter, organisationer etc.

Hitta doktrin via: