Författningar

Om författningar

Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
De vanligaste lagarna återges i lagböckerna.

Info om ändringar i en lag finner du enklast i Register över SFS InfoTorg eller JUNO.

Kommentarerna till lagstiftningen paragraf för paragraf återfinnes i det Blå Biblioteket och det Gula Biblioteket. Respektive titel hittas i LIBRIS alt JUNO .

Svenska författningar i översättning till främmande språk
OBS! De översatta lagarna är i regel inte officiella översättningar.

Myndigheters författningssamlingar (myndigheters föreskrifter) finns samlade i Lagrummet.

Läs mer om lagar via Lagrummet.

Hitta författningar via: