Internationella källor

Internationella källor - fria internetkällor

Mycket av det juridiska källmaterialet från andra länder går att hitta fritt på internet. De flesta länder publicerar sina lagar fritt och ibland även i översättningar till engelska. Däremot kan rättsfallsreferat vara mera svårtillgängliga.

Internationella organisationer