Söka, skriva och publicera

Litteraturtips

Akademiskt skrivande

Uppsatser

Uppsatser från Affärsjuridiska programmen

e-publicera din egen uppsats

Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext från olika lärosäten i Sverige.

Ex-jobben otillgängliga via biblioteket skaffas via centralarkivet: arkiv@liu.se eller registratorn: registrator@liu.se.