Digitala metoder

Nyfiken på programmering?

Välkommen på en introduktion i programmeringsspråket Python

Scroll down for this information in english! 

På två timmar kommer vi att förklara programmeringens grunder och ge dig allt du behöver för att komma igång med Python och Jupyter Notebook. Python är lätt att läsa och lära sig och har snabbt vuxit till ett av världens mest använda programmeringsspråk, älskat av både nybörjare och experter. Idag används Python som verktyg inom otaliga fält och vi kommer att diskutera möjliga tillämpningar och användningsområden.

Detta evenemang förutsätter ingen programmeringskunskap och riktar sig till nybörjare samt andra intresserade. Allt du behöver är en egen dator.

Datum och tider:

 •  7 oktober, 13-15  Fullbokad
 •  15 oktober, 10-12 Fullbokad
 •  30 oktober, 13-15
 •  13 november, 10-12
 • 27 november, 10-12
 •  9 december, 10-12

Max antal deltagare/tillfälle: 15

Anmälan till: anneli.friberg@liu.se

Plats: DigiMaker, plan 5, Studenthuset, Campus Valla

(If needed the workshop will be held in English.)

CURIOUS ABOUT PROGRAMMING?

Workshop: Get started using Python​

In a two-hour workshop, we will explain the basics of programming and provide you with the knowledge you need to get started with Python and Jupyter Notebook. Python is an easy to learn programming language that has quickly grown into one of the biggest in the world, loved by beginners and experts alike. It is widely used in various fields and the workshop will give you many examples of its uses and applications.

The workshop does not require any previous programming skills and targets beginners and others interested. All you need to bring is your own computer.

Workshop occasions autumn 2019: 

 • 7 October, 13.00-15.00  Booked
 •  15 October, 10.00-12.00 Booked
 •  30 October, 13.00-15.00
 •  13 November, 10.00-12.00
 •  27 November, 10.00-12.00
 •  9 December, 10.00-12.00

Maximum number of participants per occasion: 15

Sign up via email to: anneli.friberg@liu.se​

Location: DigiMaker, 5th floor, Studenthuset, Campus Valla

Welcome!