Digitala metoder

Digitala metoder

Att stärka LiU:s kompetens och kapacitet för hantering av digitala verktyg, system och processer är ett av LiU:s prioriterade vägval de nästkommande åren. Biblioteket vill främja detta genom att introducera studenter och forskare till olika digitala verktyg och metoder, som kan användas för att hitta, hantera, analysera och visualisera data. Under hösten 2019 erbjuder vi till exempel korta workshops som introducerar Python, Excel och Git.

För mer information och aktuella tider för workshops, se menyn till vänster.

 

 

Boka DigiMaker

Vill du som lärare ha med någon av våra aktiviteter i din kurs? Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning som passar din kontext.

Vill du som student eller du och din studiegrupp använda vår utrustning/lokal och/eller ha vår hjälp? Hör av dig så hittar vi en lösning som passar er.

Kom gärna förbi på våra Drop in-tider om ni vill prata med oss och se vilken utrustning vi har.

Kontakta oss: biblioteket@liu.se