Digitala metoder

Att stärka LiU:s kompetens och kapacitet för hantering av digitala verktyg, system och processer är ett av LiU:s prioriterade vägval de nästkommande åren. Biblioteket vill främja detta genom att introducera studenter och forskare till olika digitala verktyg och metoder, som kan användas för att hitta, hantera, analysera och visualisera data. Som ett led i detta tar vi ibland fram videos och publicerar på bibliotekets YouTube-kanal. Nedan finns det som publicerats hittills.

Word för uppsatsskrivande

Den här videon om Word för uppsatsskrivande är framtagen av Linköpings universitetsbibliotek. Målet är att gå igenom de viktigaste funktionerna i Word för att skriva rapporter och uppsatser. Fokus på kursen är att göra dig uppmärksam på alla möjligheter som Word erbjuder snarare än att på djupet gå igenom alla funktioner.

Tillgänglighet i Word

Sedan en tid tillbaka omfattas offentlig sektor av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Mycket information är dokument författade i Word som tillhandahålls elektroniskt som PDF-filer. I den här videon sammanfattar vi de viktigaste råden för hur man tillgänglighetsanpassar dokument i Word. Vi går även igenom hur man konkret gör.

Spela in och redigera i Audacity

I den här videon går vi igenom hur du kan spela in och redigera i programmet Audacity. Vi går igenom allmänt om inspelning och du kan tänka på, hur du spelar in och redigerar i Audacity, samt några effekter du kan använda för att höja kvaliteten ytterligare.

Kontakta oss

Vill du som lärare ha med någon av våra aktiviteter i din kurs? Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning som passar din kontext.

Vill du som student eller du och din studiegrupp använda vår utrustning/lokal och/eller ha vår hjälp? Hör av dig så hittar vi en lösning som passar er.

Kom gärna förbi på våra Drop in-tider om ni vill prata med oss och se vilken utrustning vi har.

Kontakta oss: biblioteket@liu.se