3D-skrivare/CAD

DigiMakers 3D-skrivare

Möjligheterna med 3D-skrivare är enorma! Inom skola och utbildning används skrivarna bland annat för att skriva ut modeller av fossiler eller skapa egna molekylmodeller att studera. Inom design är 3D-skrivarna perfekta för att skapa prototyper.

Tillgång till DigiMakers 3D-skrivare får du, med LiU-ID, efter genomgången introduktion i 3D/CAD. Nya datum för introduktioner till 3D-skrivaren kommer efter sommaren/tidigt i höst.

För att boka skrivaren skriver du upp dig i pärmen som finns i anslutning till 3D-skrivaren i DigiMaker Valla, plan 5 i Studenthuset. Medtag eget USB-minne.

Frågor och supportärenden kring skrivaren hänvisar vi till Drop in eller via biblioteket@liu.se.

  
 

 

 

Idebank

Scientific Models: Practical Uses of 3D Printing in Science Classes

Guest Blog by Craig Howard. Craig is a Sr. Chemistry and Physics Teacher at WL Seaton Secondary in Vernon BC. He actively looks for ways to incorporate technology into his practice.@craigihoward Science classes have always been enhanced by the use of physical models to help students visualize and understand abstract concepts or phenomena that are...

Roligare teknikundervidning i 3D

Kan teknikundervisningen bli roligare i skolan om eleverna har tillgång till en 3D-skrivare? Det är en fråga som sex blivande civilingenjörer just nu vill ha få reda på. De bjöd in en klass från Ekholmsskolan. "Teknik är ett tråkigt ämne i skolan", slår några av tjejerna i en sjundeklass från Ekholmsskolan fast.

UR Samtiden - Skolforum 2014: 3D-printing - ett verktyg för skolan

Vad är 3D-printing, hur fungerar det och vad används det till? Kan skolan använda sig av den nya tekniken? Här föreläser två experter på området: Anders Tyrland och Daniel Ljungstig. Det finns idag exempel på skolor som köpt in egna 3D-skrivare. Exempel på skolämnen där de används är matematik, slöjd och bild och teknik.

7 ways schools are teaching Design Thinking using 3D Printing | Makers Empire - Design Thinking for Schools

Design thinking is a growing strategy for teaching at all levels. But what exactly is design thinking? Why is it important? Design thinking is a process for solving problems that involves asking questions, empathizing, experimenting and hands on testing.

5 Super Useful 3D-Printed Bicycle Accessories

Whether you're a total gearhead or not, cycling is fun, environmentally friendly and all-round awesome. And with 3D printing, these designers are making their rides even cooler! Pimp your own bicycle with their creative designs or get inspired to make your own custom bicycle gadgets.

null

null

Upper Limb Bones (Left) by HandOT

I have gathered files for 3D printing upper limb bones and resized them proportionally (as best I could) to create a disarticulated left upper limb skeleton. The size is that of a small female. Length of the entire arm is approximately 60 cm measured from the superior aspect of the humerus to the distal end of the middle finger distal phalanx.

Länktips