Det finns olika typer av hjälpmedel som är användbara för att organisera sökresultat, inte minst under själva sökarbetet men även när man ska arbeta vidare med materialet.

Referenshanteringsprogram

Genom att använda ett referenshanteringsprogram såsom Endnote eller Zotero, kan man samla och organisera sina sökresultat, rensa dubbletter samt dela publikationslistor i en grupp om man är flera som behöver arbeta med gemensamma bedömningar. På bibliotekets sidor om referenshantering finns mer information för att komma igång, samt möjlighet att boka handledning.

Excel

Ett annat sätt att organisera och arbeta vidare med sina resultat är att exportera sina sökresultat till Excel, vilket kan vara ett bra alternativ om man har ett stort underlag och behöver få tillgång till fler sätt att kvantifiera, filtrera och sortera sina resultat. Excel är också ett lämpligt verktyg om man även ska hantera citeringsdata.

 

Screeningverktyg

Det finns programvaror som är framtagna specifikt för att underlätta screening, dvs det manuella arbetet med att bedöma vilka publikationer i sökresultatet som ska inkluderas i studien. Deltagarna i en forskargrupp kan då självständigt och parallellt bedöma sökresultatet och sedan gemensamt jämföra de beslut man tagit utefter de kriterier man satt upp för inklusion och exklusion av studier. De flesta av dessa program kräver egen licens:

Programvara för kvalitativ analys

För kodning och kategorisering av artiklar kan i vissa fall programvara för kvalitativ analys vara ett hjälpmedel. Exempel på sådan programvara är NVivo.

Boka sökhjälp för forskare

Som forskare eller doktorand vid LiU har du möjlighet att konsultera en bibliotekarie, exempelvis när du ska göra en systematisk litteraturöversikt. Utifrån din specifika problemställning diskuterar vi tillsammans frågor som exempelvis rör:

  • val av databaser och sökverktyg
  • val av söktermer
  • utformning av söksträngar
  • dokumentering av sökprocessen
  • hantering av sökresultat

Boka sökhjälp genom detta formulär:
Sökhjälp för forskare