Das Alte Testament deutsch : neues Göttinger Bibelwerk ATD

Förlag: Vandenhoeck & Ruprecht
Tyska 
Vissa delar med frakturstil
Böckerna finns till utlån
Essäistiska kommentarer, i regel med tonvikt på teologi, relativt lite filologi. Många delar ingår i engelsk översättning i Old testament library

Anchor Bible AB

Förlag: Doubleday
Engelska 
Böckerna finns som referens
Amerikansk serie. Den vill i första hand ge en ny översättning av bibeltexten. Kommentardelarnas inriktning varierar, i vissa volymer inriktning på filologi, i andra på realia och histori

Ancient christian commentary on the scripture

Förlag: InterVarsity press
Engelska 
Böckerna finns som referens
Samling av utdrag ur olika kristna kommentarer från tiden före år 800.

Baylor Handbook on the Hebrew Bible

Förlag: Baylor University Press
Engelska
Böckerna finns till utlån
Koncentrerar sig på de språkliga problemen i texten. Kräver kunskaper i hebreiska.

Biblical limits

Förlag: Routledge
Engelska 
Böckerna finns som e-bok

Biblischer kommentar : altes Testament BK

Förlag: Neukirchener verlag
Tyska 
Böckerna finns som referens
Tungviktare som tillgodoser alla relevanta aspekter, forskningshistoria, textkritik, filologi, litterärkritik, formhistoria, traditionshistoria och bibelteologi. Delar finns översatta till engelska i Hermeneia.

Bibelteologisk kommentar

Förlag: Verbum
Svenska 
Böckerna finns till utlån
Böckerna håller inte alltid vetenskaplig nivå

Black's new testament commentaries

Förlag: Black (Continuum)
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Ny engelsk översättning av texten, varje vers presenteras för sig. Kräver kunskaper i grekiska

Blackwell Bible Commentaries

Förlag: Blackwell
Engelska 
Böckerna finns till utlån

Cambridge greek testament commentary CGTC

Förlag: Cambridge university press
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Förutsätter kunskaper i grekiska och tillgång till grekisk text.

Continental commentaries

Dansk kommentar til det nye testamente DKNT

Förlag: Aarhus universitetsforlag
Danska 
Böckerna finns till utlån

Det danske bibelselskabs kommentarserie

Förlag: Det danske bibelselskab
Danska 
Böckerna finns till utlån

Doubleday Bible commentary

Förlag: Doubleday
Engelska 
Böckerna finns till

Eerdmans critical commentary ECC

Förlag: Eerdmans
Engelska 
Böckerna finns till utlån

Evangelisch-katholischer Kommentar zum neuen Testament EKKNT

Förlag: Patmos / Benziger / Neukirchener
Tyska 
Böckerna finns till utlån
Vissa delar finns översatta till engelska i Hermeneia

Exegetisches Handbuch zum Alten Testament EHAT

Förlag: Wsetf
Tyska 
Böckerna finns till utlån

Feminist companion to the bible series

Förlag: Sheffield (Continuum)
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Ingen traditionell kommentar. Samlingar av artiklar om centrala texter

Feminist companion to the bible (second series)

Förlag: Sheffield (Continuum)
Engelska 
Böckerna finns till utlån

Feminist companion to the New Testament and Early Christian Writings

Förlag: Continuum
Engelska 
Böckerna finns till utlån

The forms of the old testament literature

Förlag: Eerdmans
Engelska 
Förlagsinformation
Böckerna finns till utlån
Ingen nybörjarkommentar. Detaljerade genomgångar av böckernas tillkomst och struktur

Förklaringar till nya testamentet / Bo Giertz

Förlag: Verbum / Församlingsförlaget
Svenska 
Ursprungligen avsedda för lekmän
1. uppl. finns till utlån, 2 uppl. finns som referens

The Greek text with introductions, notes and indexes

Förlag: Macmillan
Engelska 
Böckerna finns till utlån

Handbuch zum neuen Testament HNT

Förlag: Mohr
Tyska 
Böckerna finns till utlån

Herder’s theological commentary on the new testament

Förlag: Burns & Oates
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Översättningar av Herders theologischer kommentar

Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament.

Förlag: Herder
Tyska
Böckerna finns till utlån

Hermeneia

Förlag: Fortress
Engelska 
Böckerna finns som referens
Språkligt och historiskt orienterade. Vissa delar är översatta från tyska, GT från Biblischer Kommentar, NT från Evangelisch-katholischer kommentar eller från Meyers kommentar.

The international critical commentary ICC

Förlag: T&T Clark / Continuum
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Gedigen engelsk serie som började utkomma vid sekelskiftet. Äldre delar ersätts med nyskrivna efterhand. Tonvikt på textkritik och filologi. Förutsätter kunskaper i grekiska.

The international critical commentary ICC (äldre upplagor)

Förlag: T&T Clark / Continuum
Engelska 
Vissa volymer i den första omgången av ICC finns scannade och utlagda på nätet. Håller lika hög nivå som de senare upplagorna men speglar ett äldre forskningsläge.

Interpretation : a Bible commentary for teaching and preaching IBC

Förlag: Westminster / John Knox press
Engelska 
Böckerna finns till utlån

IVP New Testament Commentary series

Förlag: IVP
Engelska
Evangelikal. Främst avsedd för pastorers predikoförberedelse. Vissa volymer finns fritt tillgängliga på nätet.

The JPS Torah commentary

Förlag: The Jewish publication society
Engelska 
Böckerna finns som referens
Judiskt perspektiv

Review of Biblical Literature

BestCommentaries.com

Synnerligen heltäckande kartläggning av det som tas med, men begränsad i urvalet. Stark slagsida åt amerikansk evangelikal litteratur.

Bra uppgifter om kommande utgivning.

Kommentar till gamla testamentet KGT

Förlag: EFS
Svenska 
Böckerna finns som referens
Gammaltestamentlig motsvarighet till Kommentar till nya testamentet. Utgivningen verkar ha upphört.

Kommentar till nya testamentet KNT

Förlag: EFS / Verbum
Svenska 
Böckerna finns som referens
Lättillgänglig svensk serie med berättande kommentarer. Serien är fortfarande under utgivning.

Kommentar zum alten Testament KAT

Förlag: Deischertsche Verlagsbuchhandlung
Tyska 
Böckerna finns till utlån

Libris guideserie till Bibeln

Förlag: Libris
Svenska 
Böckerna finns till utlån
Korta indelningar till varje bok. Inte heltäckande utan kommenterar bara viktigare texter.

Mercer library of biblical studies

Förlag: Mercer university press
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Återutgivningar i engelsk översättning av klassiska kommentarer

Das Neue Testament Deutsch : neues Göttinger Bibelwerk NTD

Förlag: Vandenhoeck & Ruprecht
Tyska 
Vissa delar med frakturstil
Böckerna finns till utlån
Essäistiska kommentarer, i regel med tonvikt på teologi, relativt lite filologi. Många delar ingår i engelsk översättning i New testament library (finns ej på LiUB)

New Cambridge Bible Commentary NCBC

Förlag: Cambridge
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Ersätter Cambridge Bible Commentary

The new century bible commentary

Förlag: Eerdmans
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Engelsk serie till både NT och GT. Tonvikt på historia och/eller teologi, olika från del till del.

The new international greek testament commentary NIGTC

Förlag: Pater noster press / Eerdmans
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Omfattande och uttömmande kommentarer som behandlar den grekiska grundtexten. Förutsätter kunskaper i grekiska.

The new international commentary on the new testament NICNT

Förlag: Eerdmans
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Akademisk och evangelikal. Förutsätter inga kunskaper i grekiska eftersom tekniska diskussioner och frågor kring grundtexten behandlas i fotnötter.

The new international commentary on the old testament NICOT

Förlag: Eerdmans
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Akademisk och evangelikal. Förutsätter inga kunskaper i hebreiska eftersom tekniska diskussioner och frågor kring grundtexten behandlas i fotnötter.

New testament guides NTG

Förlag: Sheffield / Continuum
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Egentligen inte en kommentar.
Korta introduktioner till den vetenskapliga debatten kring varje bok.
Används till att ta reda på vilka frågor som är intressanta att ställa till en hel bok.

New testament message

New testament readings

Förlag: Routledge
Engelska 
Böckerna finns som e-bok

New Testament theology

Förlag: Cambridge university press
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Ingen traditionell kommentar. Beskriver teologin i varje bok för sig. Lämplig för sträckläsning.

Nya testamentets budskap

Förlag: Libris
Svenska 
Böckerna finns till utlån

Old Testament guides OTG

Förlag Sheffield / Continuum
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Egentligen inte en kommentar.
Korta introduktioner till den vetenskapliga debatten kring varje bok.
Används till att ta reda på vilka frågor som är intressanta att ställa till en hel bok.

Old testament library OTL

Förlag: SCM / Westminster / John Knox
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Serien har samma stil som Alte Testament Deutsch, många av volymerna är översatta därifrån

Old testament readings

Förlag: Routledge
Engelska 
Böckerna finns som e-bok

Old testament theology

Online Textual Commentary on the Greek Gospels

Engelska
Böckerna finns endast som e-bok
Enbart textkritik. Förutsätter kunskaper i grekiska.

Sacra Pagina

Förlag: Liturgical press
Engelska
Böckerna finns som referens

Social science commentary

Förlag: Fortress
Engelska 
Böckerna finns till utlån

Socio-rhethorical commentary

Förlag: Eerdmans
Engelska 
Böckerna finns till utlån

Text and interpretation

Förlag: T&T Clark/Continuum
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Engelska översättningar av holländska kommentarer

Theologischer handkommentar zum Neuen Testament THKNT

Förlag: Evangelische Verlagsanstalt
Tyska 
Böckerna finns till utlån

Tolkning av nya testamentet TNT

Förlag: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag / Verbum
Svenska 
Böckerna finns som referens
Gedigen kommentarserie. Utgivningen verkar ha upphört.

The Tyndale new testament commentaries NTC

Förlag: InterVarsity press
Engelska 
Böckerna finns till utlån
Populärt hållen engelsk serie. Korta kommentarer med varierande innehåll.

Wuppertaler Studienbibel

Förlag: Brockhaus
Tyska 
Böckerna finns till utlån

Word Biblical Commentary

Förlag: Word book / Thomas Nelson
Engelska 
Böckerna finns som referens
Evangelikal. Mycket allsidig, täcker många olika aspekter av texten

Australian Biblical Review

Bible Commentaries Bibliography

Sökbar databas med annotationer, sammanställd av United Bible Societies

Covenant Theological Seminary: Selected .... Testament commentaries

Bra översikt över vilka vetenskapliga kommentarer som finns till varje bok.

Denver Journal : an Online Review of Current Biblical and Theological Studies

Senaste recensionerna från Review of Biblical Literature

Loading ...

Old Testament Commentary Survey by Tyler F. Williams

Old Testament Commentary Survey

New Testament Commentary Survey

The Master's Seminary Journal

Annoterad förteckning. Starkt konservativ med ett lite annorlunda språkbruk, "liberal" brukar betyda att kommentaren i fråga har en normalt vetenskaplig inriktning.