Europeiskt dokumentationscentrum - EDC

Linköpings universitetsbibliotek är sedan 1995 ett av EDC-biblioteken i Sverige.
EDC-status beviljas av Europeiska kommissionen och regleras genom avtal mellan kommissionen och universitetet.

         

EDC Linköping ( Vallabiblioteket) är en del av informationsnätverket Europa direkt.

Vår uppgift  är att  tillhandahålla EU-dokument samt hjälpa studenter, forskare och andra att hitta EU-relaterad information. 
EDC-ansvarig är  Magdalena Öström.

Förstå mera ...

Ordböcker