Kommunikation och presentation

Genvägar

UniSearch - Bibliotekets nya söktjänst som söker artiklar, böcker, kapitel, m.m.

Allt om inloggning

Inköpsförslag

Låna om böcker och köa via webben

Är artikeln vetenskaplig?
Se Ulrichweb
Information om över 250 000 tidskrifter

Fjärrlån
Formulär för bokbeställning
Formulär för artikelbeställning

Publicera ditt arbete elektroniskt

Tillgång till e-resurser

information om hur du lättare får tillgång till bibliotekets elektroniska resurser.

LiUB Proxy

LiUB Proxy - tillgång till e-resurser hemifrån
Använd bibliotekets proxy-bookmarklet för att enklare komma åt e-resurser när du inte är på campus. Gör så här

Kontakt

För innehållet i denna ämnesguide svarar undervisningsteamet för TekFak. Vill du kontakta oss nås vi på biblioteket@liu.se

Sök information

Libris

Sök i LIBRIS

Svenska universitets- och forskningsbiblioteks söktjänst

Uppsök

Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

Från olika lärosäten i Sverige

 

Google Scholar

Google Scholar Search