TFYY51 - Ingenjörsprojekt: Home

Ett urval resurser lämpliga att använda i de olika projekten i kursen TFYY51.

Uppslagsverk, ordböcker och e-bokssamlingar

Nationalencyklopedin - under fliken "Tjänster" hittar ni även ett stort antal ordböcker att söka i.

Encyclopedia Brittanica Online

AccessEngineering - en e-bokssamling med många uppslagsverk och handböcker inom ingenjörvetenskaperna. Här finns även t ex Data Vis, där man bl a kan jämföra olika materialtyper och själv lägga in värden.

AccessMedicine - en e-bokssamling med många uppslagsverk och handböcker inom medicin.

AccessScience - Encyclopedia of Science and Technology - ett mycket omfattande uppslagsverk inom teknik och naturvetenskap.

Tyda.se 

Databaser och andra sökverktyg

 

Söka böcker
Libris - samsökning efter främst böcker på svenska universitets- och forskningsbibliotek, vetenskapliga bibliotek, länsbibliotek och en stor mängd andra bibliotek. Även den svenska nationalkatalogen. 
 

Söka artiklar - generella databaser och sökverktyg (alla ämnesområden)
Academic Search Complete - Referenser till artiklar inom alla ämnesområden

Scopus - Multidisciplinär, framförallt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap. Referenser, många med länkar till fulltex. Här kan man även få fram patent i sin sökning - bygger då på Espacenet.

Web of Science - Referenser till artiklar från allaa ämnesområden. Citatsökning möjlig.

Google scholar

IEEEXplore Digital library
 

Söka svenskt material
Artikelsök - Svenska tidskrifts- och tidningsartiklar

DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet. Sök bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar, studentuppsatser med mera som publicerats av forskare och studenter knutna till ett trettiotal svenska lärosäten. 2000-

Mediearkivet/Retriever - Arkiv för ca: 300 svenska och norska tryckta tidningar, tidskrifter mm

Retriever Business - Företagsdatabas som innehåller bokslutssiffror, inklusive tio års historik,  för svenska företag och koncerner. Ersätter Affärsdata.

Svensk patentdatabas - Svenska patent

SwePubSök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar med mera som publicerats av forskare knutna till ett fyrtiotal svenska lärosäten och myndigheter.
 

Söka artiklar och patent - övriga databaser och sökverktyg (specifika ämnesområden)

Business Source Premier - Företagsekonomi. Indexerar över 10000 tidskrifter varav över 2000 finns i fulltext.Dessutom företagsanalyser, branschanalyser, marknadsrapporter, SWOT-analyser.

Espacenet - Patent

Google patent - bra komplement till Espacenet

Kompass - Register över produkter och företag från hela världen. Sökbart är produkter och service, företagsnamn, varumärkesnamn och befattningshavare.

PubMed - referenser till tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och sjukvård samt de prekliniska ämnesområdena. 1948-

SAE Mobilus - fulltext av SAE Technical papers publicerade 1980 och framåt. Övrigt material (standard och rapporter) är endast tillgängliga med abstract. Ämnesområde är fordonsteknik, flygteknik och tillverkningsteknik.

USPTO - United States Patent and Trademark Office - amerikanska patent i fulltext

 

Här hittar Du samtliga databaser vid universitetsbiblioteket.

Kontakt med biblioteket

Kontaktperson för TFYY51
Göran Lindgren

Övriga undervisande bibliotekarier på kursen

Jenny Betmark

Tanja Lundqvist

Mikael Rosell

 

www.bibl.liu.se
Universitetsbibliotekets startsida

Genvägar

Seminarietider

Material från föreläsningen