Sök information

Tidskriftsartiklar/Databaser

Det bästa sättet att hitta tidskriftsartiklar är att söka i databaser.

De flesta databaserna är referensdatabaser - dvs man får en kort sammanfattning av artikeln, ofta med en länk till artikeln i fulltext.
Följ länken "Liu Full text" så får du veta om LiUB har artikeln i fulltext online!

Det finns också databaser där alla artiklar finns med i fulltext.

Academic Search Complete - Referenser till artiklar inom alla ämnesområden

AccessEngineering - en e-bokssamling med mycket handböcker inom ingenjörvetenskaperna. Här finns även t ex Data Vis, där man bl a kan jämföra olika materialtyper och själv lägga in värden.

Artikelsök - Svenska tidskrifts- och tidningsartiklar

DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet. LiU:s elektroniska publicering. Artiklar, examensarbeten, avhandlingar. 2000-

Google Scholar

Karnov - Svenska lagar med kommentarer och hänvisningar till rättspraxis och förarbeten

Libris - samsökning efter främst böcker på svenska universitets- och forskningsbibliotek, vetenskapliga bibliotek, länsbibliotek och en stor mängd andra bibliotek. Även den svenska nationalkatalogen. 

Mediearkivet (Retriever) - Arkiv för ca: 300 svenska och norska tryckta tidningar, tidskrifter mm

PubChem - Kemi. Information om biologisk funktion och analys, samt struktur för små molekyler.

PubMed - Medicin, biokemi, molekylärbiologi, toxikologi, forensisk analys mm
Svenska MeSH - översättning till/från engelska av terminologin

SciFinder-n - Kemi, bioteknik, biokemi och biofysik. Ett webbbaserat söksystem för kemiska föreningar, bibliografiska data och kemiska reaktioner. För att kunna använda SciFinder-n måste du vara registrerad som användare. Du måste ange en e-postadress från LiU (@student.liu.se) vid registreringen. Klicka här för att registrera dig.

ScienceDirect - Över 1200 tidskrifter från förlaget Elsevier. Fulltext från 1995. Innehållsförteckningarna är fritt tillgängliga.
Välj Search och sedan Journals för att söka i fulltextdatabasen.

Scopus - Multidisciplinär, framförallt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap. Referenser, många med länkar till fulltex

SwePub - vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten

TOXNET: toxicology data network - toxikologi, farmakologi, mutagenitet. Ett flertal databaser för både faktauppgifter och litteraturreferenser, bland annat ChemIDPlus, HSDB (Hazardous substances data bank) och TOXLINE.

Web of Science - Referenser till artiklar från allaa ämnesområden. Citatsökning möjlig.

Här hittar Du samtliga databaser vid universitetsbiblioteket.

Kontakt med biblioteket

Kontaktperson för TFYA46 / NBIB46

Mikael Rosell
 

liu.se/biblioteket
Universitetsbibliotekets startsida