Sök information

Tidskriftsartiklar/Databaser

Det bästa sättet att hitta tidskriftsartiklar är att söka i databaser.

De flesta databaserna är referensdatabaser - dvs man får en kort sammanfattning av artikeln, ofta med en länk till artikeln i fulltext.

Följ länken "Get it @ LiU" så får du veta om LiUB har artikeln i fulltext online! Finns den inte, sök efter tidskriftens titel i bibliotekets tidskriftslista, så ser du om vi har den på papper.

Det finns också databaser där alla artiklar finns med i fulltext.

Artikelsök - Svenska tidskrifts- och tidningsartiklar

MathSciNet - Matematik och dess tillämpningar inom statistik, datavetenskap, optimeringslära, ekonometri, fysik, biologi och angränsande ämnesområden. 1940-

Retriever - Arkiv för ca: 300 svenska och norska tryckta tidningar, tidskrifter mm

Scopus - Multidisciplinär, framförallt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap. Referenser, många med länkar till fulltext.

Här hittar Du samtliga databaser vid universitetsbiblioteket.

E-böcker

Ebrary
Ca 75000 e-böcker inom en rad olika ämnesområden.

MATHnetBASE
Fulltextdatabas med handböcker inom matematik.

STATSnetBASE
Fulltextdatabas med handböcker inom statistik.

Books 24x7
E-böcker inom främst datavetenskap och teknik.

Kontakt med biblioteket


Thomas Trakell
Kontaktbibliotekarie för MAI
013-281939

Joakim Westerlund
Kontaktbibliotekarie för IFM och ISY
013-281942


www.bibl.liu.se
Universitetsbibliotekets startsida