E-uppslagsverk

Här forskas om språk...

Här finns hjälpmedel för att studera ämnet Svenska

Institutet för språk och folkminnen

Institutet för de inhemska språken (Finland)

Ordböcker och lexikon