Svenska: Startsidan

Ämnesguide

Välkommen

Här finns hjälpmedel för att studera ämnet Svenska

Saknar du någon länk, kontakta gärna mig.

Institutet för språk och folkminnen

Institutet för de inhemska språken (Finland)

Fornsvensk lexikalisk databas

Nordiska språk

Kontakt

För innehållet i denna ämnesguide svarar undervisningsteamet mot FilFak. Vill du kontakta oss nås vi på biblioteket@liu.se