Statistik: Start

Historisk statistik

Historia.se  Portal för historisk statistik (Stockholms universitet)

SCB Historisk statistik Svensk ekonomisk statistik

EH.Net Resurser inom ekonomisk historia, bl a historisk statistik (Economic History Society)

Kontakt

För innehållet i denna ämnesguide svarar undervisningsteamet mot FilFak. Vill du kontakta oss nås vi på biblioteket@liu.se.