Historisk statistik

Historia.se  Portal för historisk statistik (Stockholms universitet)

SCB Historisk statistik Svensk ekonomisk statistik

EH.Net Resurser inom ekonomisk historia, bl a historisk statistik (Economic History Society)