Spanska / Español: Home

Länkar till intressanta sidor, relevanta böcker och fulltext för dig som studerar spanska.

Kataloger


Databaser och länksamlingar

Språklexikon

Kontaktbibliotekarie moderna språk

Ran Jäger's picture
Ran Jäger
Kontakt:
Vallabiblioteket
Telefon: 013-28 24 46

Genvägar

Fråga oss

  RefWorks

RefWorkslogo

Underlättar hanteringen av källhänvisningar i uppsatser och inlämningsuppgifter.
Tillgänglig för studenter och personal inom LiU.