Samhälls- och kulturanalytiska programmet: Om ämnesguiden

Här finns resurser för studenter som går Socionomprogrammet eller Samhälls- och kulturanalytiska programmet (SKA) vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Välkommen!

Är du ny student finns illustrerade manualer som ex vis visar dig hur du använder bibliotekets sökverktyg för att hitta din kurslitteratur men även ett välkomstdokument som hjälper dig att orientera dig på Campus Norrköpings bibliotek. Skall du göra självständiga arbeten av olika slag finns anpassat material, bra webblänkar till dokument som hjälper dig med ex informationssökning eller tips på metodlitteratur.

Under hela utbildningen kommer du arbeta med att söka, värdera och använda information.

I detta arbete kan det ibland vara bra att på ett och samma ställe hitta information om: 

  • Vetenskaplig publicering
  • Informationssökning
  • Forskning i för dig relevanta samhällsvetenskapliga ämnen
  • Kritisk värdering av information
  • Att förstå referensernas funktion i den vetenskapliga texten
  • Det självständiga arbetet

 

Välkommen att höra av dig till din kontaktbibliotekarie om du har frågor!

Kontakt

För innehållet i denna ämnesguide svarar undervisningsteamet mot FilFak. Vill du kontakta oss nås vi på biblioteket@liu.se.