Välkommen!

Välkommen till ämnesguiden för samhällsplanerarprogrammet vid LiU. Här hittar du resurser som kan hjälpa dig i dina studier, däribland länkar till webbsidor, uppslagsverk, tidskrifter och sökverktyg. Under fliken Forskningsmetoder finns några exempel på metoder som har använts inom området. Under Nyheter och tips hittar du ett urval länkar till filmer och nyhetsartiklar av intresse för området samhällsplanering. 

Myndigheter och organisationer

Uppslagsverk och tidskrifter

Söktjänster och databaser