AnthroSource

IxTheo

Sökformulär och ämnesord finns både på tyska och engelska. Man kan även söka på bibelställe och med ett särskilt klassifikationssystem

För att få fram texten till artiklarna, leta upp tidskriften i LiUB:s tidskriftslista

Gale Artemis : literary sources

Söka bibelkommentarer