Databaser

FAR Online
Innehåller FARs hela utgivning inkl tidskriften Balans

Business Source Premier
Innehåller förutom internationella tidskriftsartiklar inom t ex redovisning även t ex företags- och branschöversikter, sk Industry Profiles

Scopus
Internationell och multidisciplinär artikeldatabas som även innehåller citeringsinformation

Redovisning vid LIU