Redovisning: Start

Databaser

FAR Online
Innehåller FARs hela utgivning inkl tidskriften Balans

Business Source Premier
Innehåller förutom internationella tidskriftsartiklar inom t ex redovisning även t ex företags- och branschöversikter, sk Industry Profiles

Scopus
Internationell och multidisciplinär artikeldatabas som även innehåller citeringsinformation

Bibliotekskatalog

Kontaktbibliotekarie

Magdalena Öström's picture
Magdalena Öström
Kontakt:
Vallabiblioteket Linköping
Hemsida

Redovisning vid LIU