Tack för att ni bidragit till att skapa en fantastisk nätverksträff!

I programmet hittar ni nu presentationerna.

Har du frågor kontakta oss via: forskbibl@bibl.liu.se

Torsdag eftermiddag

12.30-13.00 Checka in    
13.00-13.10 Inledning    
13.10-13.20 Presentation av LiUB    
13.20-13-30 Bibliotekets undervisning under förändring
David Lawrence
 
13.30-14.00 Hur kan digital kompetens främja studenters    aktiva och kollaborativa lärande i MIK? Linnéa Bergenudd,  Teresa Pettersson Luleå universitetsbibliotek
14.00-14.05 Pausgymnastik    
14.05-14.15 Paus    
14.15-14.40 Kollaborativt lärande för bibliotekarier och skrivhandledare - erfarenheter och resultat av projektet Re:Learn Marie-Louise Eriksson, Linda Borg Karlstads universitetsbibliotek
14.40-15.00 Generalist eller specialist? Hållbar kompetensutveckling inom digitala metoder och verktyg Karolina Andersdotter, Malin Barkelind Uppsala universitetsbibliotek
15.00-15.10 Paus    
15.10-15.30 Utlokaliserad utbildning Jerry Engström Campus Västervik
15.30-15.45 Flipped classroom - nu på riktigt! Niklas Ferdinand Carlsson Linköpings universitetsbibliotek
15.45-16.00 Sammanfattning av dagen    
16.00-16.30 Eftersnack    

Fredag förmiddag

8.15-8.30 Checka in    
08.30-8.40 Inledning    
8.40-9.00 Vad är digital kompetens?    
9.00-9.30 Ett teoretiskt-kritiskt perspektiv på informationskompetens i ett utbildningssammanhang. Ola Pilerot Högskolan Borås
9.30-10.00

Nationella projektet om Open Educational Practices - syfte och målsättningar

mentimeter
Anna Pettersson Jonas Pettersson Lunds universitetsbibliotek Campus Helsingborg
10.00-10.15 Paus    
10.15-10.45

Var är du på den digitala kartan?

Bifogad Padlet

Malin Ekstrand Gymnastik- och idrottshögskolan
10.45-11.00 Mingel    
11.00-11.30 Grundkurs i informationssökning - en online-kurs för dina studenter!

Anna-Karin Åsander,

Mattias Lennartsson, Therese Nilsson

Umeå Universitetsbibliotek
11.30-11.35 Nästa år, vem tar över    
11.35-12.00 Avslut    

Fredag eftermiddag

13.00-13.10 Välkomna    
13.10-13.35 Doktorandstöd på LiUB Jenny Betmark och Anneli Friberg Linköpings universitetsbibliotek
13.35-14.00 Soon PhD Edvin Erdtman Linköpings universitetsbibliotek
14.00-14.10 Paus    
14.10-15.50 Hur och vad? Former för bibliotekets             stöd till doktorander – diskussion och erfarenhetsutbyte

Helena Francke, Linda Hammarbäck,         Helen Sjöblom, Magdalena Svanberg

och Miritt Zisser 

Göteborgs universitetsbibliotek &
KTH Biblioteket
15.50-16.00 Avslutning