Databaser

Scopus
Multidisciplinär artikeldatabas som även innehåller citeringsinformation

Econlit
Databas för ekonomisk forskningslitteratur, såväl tidskriftsartiklar som utländska avhandlingar

Business Source Premier
Innehåller förutom tidskriftsartiklar även t ex företags- och branschöversikter, sk Industry Profiles

Nationalekonomi vid LIU

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, avdelningen för nationalekonomi