Evidensbaserade databaser

Riktlinjer

Vad är evidensbaserad medicin/praktik/vård?

"Evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Att arbeta med EBM innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål" SBU, 2009