Databaser/Tidskrifter

Söka, skaffa & granska - databaser, hjälpmedel, källkritik

Databaser

Databaser: medicin, vård och hälsa

Tvärdisciplinära citeringsdatabaser

Databaser: Evidensbaserad vård

Tillgång till e-resurser

LiU Full Text (kontrollerar åtkomsten till elektroniska resurser) Denna ikon i databaser inom LiUB:s nätverk länkar direkt till fulltext eller ger möjlighet till beställning av dokumentet. 

Tidskrifter