Böcker

Kataloger/E-böcker/E-uppslagsverk & ordlistor

Böcker vid Linköpings universitetsbibliotek

E-böcker

E-böcker kan sökas i bibliotekets katalog, Unisearch eller via enskilda samlingar med e-böcker. Några av de flitigast använda samlingarna inom medicin ses nedan.

Inköpsförslag