Licensierade bildresurser för LiU

  Fria bilder under Creative commons licens

 

Arm muscles front superficial

"Arm muscles front superficial" av Henry Vandyke Carter [Public domain], via Wikimedia Commons

Upphovsrätt för bilder

Grundregeln är att alla bilder, filmer etc. omfattas av upphovsrätt. Tillstånd krävs alltså för att använda materialet.

Både licensierade och fritt tillgängliga bild- och filmsamlingar kan tillåta användning i undervisningssyfte, dock ej kommersiellt. Läs på vilka regler som gäller för respektive källa! Ange alltid källa!

Genom Bonus Copyright Access: Högskoleavtalet finns vissa möjligheter att kopiera och dela copyrightskyddat material för undervisning under vissa förutsättningar. Läs mer om vad som gäller via länken nedan.