Medie- och kommunikationsvetenskap: Ämnesguide

MKV-relaterade länkar

Allt om tidskrifter: Tidskrift från Sveriges Tidskrifter om tidskrifter, trender, undersökningar, tidskriftsreklam och marknadskommunikation.

Dagens Media

Dagspress.se: Fakta om dagspress från Tidningsutgivarna.

Dagspresskollegiet  Forskningsprogram vid institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet om medieanvändning med fokus på dagstidningar.

Myndigheten för press, radio och TV: Granskar innehållet i radio- och TV-program samt publicerar rapporter om det svenska radio- och TV-utbudet.

Internetstatistik

Krisinformation.se: Nationell portal för krisinformation.

Mediekom: Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning.

Medierådet: Kommitté inom Regeringskansliet som arbetar med frågor om mediepåverkan och barns och ungas mediesituation.

Medievärlden

Myndigheten för press, radio och TV: Statlig tillstånds- och tillsynsmyndighet inom medieområdet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NORDICOM: Nordic Information Center for Media and Communication Research.

Resumé

Svenska dagstidningar på Internet: Kungliga bibliotekets förteckning över svenska dagstidningar på Internet.

Svenska Massmedier: Länkar från INETMEDIA.

Tidningsarkivet: Digitalt arkiv med omslag och innehållstexter från svenska tidningar.

Världens tidningar och tidskrifter: Tidningar från hela världen.

Övriga länkar

Newseum, Today’s Front Pages: Förstasidan från tryckta dagstidningar från hela världen.

ICON: International coalition on newspapers, internationella tidningar på nätet.

WorldWideScience.org:   "WorldWideScience.org is a global science gateway— accelerating scientific discovery and progress through a multilateral partnership to enable federated searching of national and international scientific databases and portals."