Informationssökningsresurser för matematik och matematisk statistik

Viktiga resurser

Informationsresurser

Databaser

 • MathSciNet
  Matematik och dess tillämpningar inom statistik, datavetenskap, optimeringslära, ekonometri, fysik, biologi och angränsande ämnesområden.
  1940-
  MathSciNet Tutorials finns åtta instruktionsfilmer som visar hur man söker.
 • Scopus
  Scopus är en multidisciplinära databas. Den indexerar över 18000 tidskrifter från över 5000 förlag inom framför allt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap från 1966 och framåt.
  1996- [1823- (urval)]
  Läs mer om Scopus
 • Web of Science
  Matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora
  Möjlighet att göra citeringssökningar: Vilka har citerat en viss artikel.
  1986-

Fulltextresurser

Övrigt

 • The European Mathematical Information Service (EMIS)
  Portal för elektroniska matematikresurser i Europa. En del är fritt tillgängliga.
 • Math on the Web
  Länksamling till resurser på webben.
 • MIT OpenCourseWare
  Fri nätbaserade kurser.
 • Wolfram MathWorld
  Artikelsamling på webben. Redigeras av Eric Weisstein som också har skrivet många av artiklarna. En artikel har som regel referenser.
 • Google Scolar 
  I Google Scholar går det att söka efter vetenskaplig litteratur som avhandlingar, böcker, referat och artiklar från vetenskapliga förlag, organisationer, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer.

Kontakt

För innehållet i denna ämnesguide svarar undervisningsteamet för TekFak. Vill du kontakta oss nås vi på biblioteket@liu.se

Genvägar