Databaser

Business Source Premier
Databas som förutom tidskriftsartiklar även innehåller till exempel företags- och branschöversikter, så kallade Industry Profiles

Scopus
Multidisciplinär artikeldatabas som även innehåller citeringsinformation. I princip endast peer-review journals.

Mediearkivet (Retriever Analysis)
Databas som täcker svensk affärspress samt en stor mängd branschtidskrifter