Ämnessida för logistik

Relevanta artikeldatabaser

Business Source Premier
Bred ekonomisk databas. Täcker förutom vetenskapliga tidskrifter även affärstidskrifter 

Scopus
Tvärvetenskaplig databas för vetenskapliga artiklar

Emerald
Tidskriftsartiklar och e-böcker från förlaget Emerald Publishing Group som utger många logistikrelaterade tidskrifter

Tidskriftslistan

Webbformulär för artikelbeställning

Logistik vid LiU

Kontaktbibliotekarie

Profile Photo
Per Eriksson
Kontakt:
Finns i HumSam-biblioteket, D-huset

tel 282941
Ämnesområden: Ekonomi, Samhällsvetenskap