Talboksservice till studenter vid LiU

Om du har en läsnedsättning har du rätt att låna talböcker. Läs mer om vem som får låna. På biblioteket får du ett konto så att du själv kan ladda ner de böcker du behöver från Legimus. Mejla biblioteket@liu.se för att boka tid med någon av bibliotekets kontaktpersoner. 

Utifrån dina behov väljer du om du vill låna talböcker, e-textböcker eller punktskriftsböcker.

Det finns olika sätt att läsa talböcker - i mobil, surfplatta, på dator eller i Legimus webbspelare. Läs mer här.

Biblioteket kan beställa nyproduktion av obligatorisk kurslitteratur om den inte finns inläst som talbok eller i annat anpassat medium. Nyproduktion kan endast beställas till studenter som läser en kurs eller ett program på Linköpings universitet och har sitt Legimuskonto kopplat till universitetsbiblioteket. De flesta böcker blir klara inom 8 veckor.

Läser du basåret och vill kunna lyssna på gymnasieläromedel? Biblioteket har abonnemang på Inläsningstjänst. Kontakta oss för att få inloggningsuppgifter!

 

TorTalk, Stava Rex och Spellright

Alla studenter och anställda vid Linköpings universitet har kostnadsfritt tillgång till nedanstående programvaror som laddas ner via MinIT.
Instruktion för att ladda ner TorTalk

Talsyntesprogrammet TorTalk som omvandlar text på datorn till tal.
I programmet ingår en svensk och en engelsk röst. Mer information om fler språk, röster och instruktionsfilmer mm finns på TorTalks hemsida.

Stava Rex och Spellright är rättstavningsprogram speciellt utvecklade för personer med dyslexi.
Lathund för Stava Rex för PC
Lathund för Stava Rex för Mac

Lathund för SpellRight för PC
Lathund för SpellRight för Mac

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via biblioteket@liu.se

Legimus & ILT

Legimus 
Bibliotek med talböcker, böcker med e-text och punktskriftsböcker.

Vem får låna talböcker?

ILT-Inläsningstjänst
Bibliotek med inlästa läromedel.

 

Informationsbroschyr