Nutritionsveckan

Vetenskapliga publikationer

Övning 1

Stäm av i gruppen om ni har koll på följande begrepp: 

  • Peer review,
  • Originalartikel/review-artikel
  • IMRaD
  • Referenser

Googla gärna begreppen om ni vill. Övning 2

 

Övningen går ut på att ni ska para ihop olika typer av artiklar 1-5  med någon av länkarna a-e nedan. 

Öppna länkarna och titta på materialet. Ni behöver naturligtvis inte läsa igenom hela källorna. Ägna en stund åt att skaffa er en överblick och bläddra lite i varje källa så att ni får tillräcklig information. 

  1. översikt
  2. systematisk översikt
  3. RCT
  4. djur-experimentell studie
  5. pre-print

 

a. Dietary intake of vitamin B12...

b. The effects of vegetarian and vegan...

c. A plant-based dietary intervention...

d. Vegetarian, vegan diets and...

e. Association between dietary...

 

 

 

Sökord

Övning 3

1. Inventera synonymer på engelska för er kost. Googla gärna

2. Komplettera med att hitta bra sökord i Svensk MeSH: https://mesh.kib.ki.se/

3. Fundera över lämpliga sökord för/emot en kost. Hur gör man? Vilka för- och nackdelar känner ni till i nuläget kring er kost.