I en del skriftliga arbeten på Läkarprogrammet förväntas du dokumentera de sökningar du gjort. 

Nyckelord för din dokumentation är tydlighet (det ska vara lätt att se var och hur du sökt och vilket resultat det gav)
samt repeterbarhet (någon annan ska kunna göra om sökningarna och få ett relativt likartat resultat)

Här är några saker som bör finnas med i din dokumentation:

  • Databaser du sökt i
  • Sökord (fria sökord/ämnesord) och hur de kombinerats
  • Avgränsningar och sökfilter
  • Antal träffar
  • Datum för sökningarna

 

 

Exempel på sökdokumentation

Det finns ingen standard för hur du ska redovisa din sökning, men här är två varianter av hur samma sökning kan dokumenteras.

Search history: example

eller kanske

Sökning i PubMed 26/9 2017: 33 träffar

(irritable bowel syndrome OR ibs) AND probiotics AND treatment outcome
Filters: review, published in the last 5 years