Intro

Under din tid vid läkarprogrammet kommer du att söka information i många sammanhang. Ofta gäller det att du ska söka fram vetenskapliga artiklar, som är en viktig publiceringsform inom medicin. 

Nedan beskrivs ett möjligt tillvägagångssätt för effektiv informationssökning.

1. Analysera och formulera frågan

Fundera över det ämne du ska söka information om. Vad vet du redan om ämnet? Försök gärna formulera det du vill veta som en fråga, istället för att bara tänka ord. 

Ett exempel: Är probiotika effektivt för att behandla ibs? 

2. Skaffa överblick och basfakta

Börja gärna att skaffa en överblick genom läsa in lite basfakta, det kommer spara dig tid senare.

Möjliga källor kan vara: resurslitteraturen, andra böcker på biblioteket (e-böcker och tryckta böcker), Google, Wikipedia

3. Hitta sökord

Samla på dig bra sökord på engelska när du läser in dig på ämnet. Notera synonymer och förkortningar.

Sök gärna i Svensk MeSH för att hitta bra medicinska termer som kan användas vid sökning av vetenskapliga artiklar

Exempel: Mesh-termer: irritable bowel syndrome, probiotics, treatment outcome

4. Gör sökningar i PubMed (eller annan databas)

5. Sök i databaser med evidensbaserad information

Överväg om det för din frågeställning är lämpligt att söka i databaser med evidensbaserat material som t.ex. Cochrane Library och SBU (passar ofta frågeställningar rörande behandlingar, diagnostik rörande sjukdomar). 

6. Dokumentera din sökning

I en del skriftliga arbeten på Läkarprogrammet förväntas du dokumentera de sökningar du gjort, så att andra kan se hur du har sökt. 

7. Referera korrekt

Skriv korrekta referenser till de artiklar du faktiskt använder, så att läsaren snabbt kan se vad det är för typ av källa. Enbart en webblänk räcker inte.

Länkar till guider för olika system att skriva referenser (citeringsstilar) finns via bibliotekets sidor om att skriva referenser.